Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
96-100 Skierniewice, ul. Rawska 33 Tel./Fax (046) 833 26 53, 833 21 42
Status prawny

Akt założycielski Spółki stanowi akt notarialny Repertorium A Nr 1556/96r. z dnia 16 grudnia 1996 roku. Spółka została wpisana doKrajowego Rejestru Sądowego Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS w Rejestrze Przedsiębiorstw pod numerem KRS 0000 197037 w dniu 04.03.2004 r. Poprzez dokonanie rejestracji, Spółka nabyła osobowość prawną. Przedmiot oraz zakres działania Spółki określa umowa Spółki i kodeks spółek.

 

Spółka jest płatnikiem podatku VAT i w systemie identyfikacji podatkowej otrzymała NIP: 836-133-14-03

 

 

Zobacz również