Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
96-100 Skierniewice, ul. Rawska 33 Tel./Fax (046) 833 26 53, 833 21 42
Komórki organizacyjne

Struktura organizacyjna Spółki  przedstawia sie w sposób nastepujacy:

  1. Zgromadzenie Wspólników
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd
  4. Dział eksploatacyjno-techniczny
  5. Dział Administracji domów
  6. Dział finasowo-księgowy
  7. Dział rozliczeń i windykacji należności oraz wspólnot mieszkaniowych
  8. Radca prawny

Do wykonywania zadań przez Spółkę określa się jej wewnętrzną organizację i strukturę, którą przedstawia schemat oraz regulamin organizacyjny Spółki.

Zobacz również