Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
96-100 Skierniewice, ul. Rawska 33 Tel./Fax (046) 833 26 53, 833 21 42
Władze spółki

Władzami Spółki są:

  1. Zgromadzenie Wspólników
    • Zgromadzenie Wspólników stanowi Prezydent Miasta Skierniewice
       
  2. Rada nadzorcza
    • Przewodniczący Rady Nadzorczej - Bogdan Uzar
    • Członek Rady Nadzorczej - Anna Kulesza-Bodych
    • Członek Rady Nadzorczej - Agnieszka Wilczyńska
       
  3. Zarząd Spółki
    • Zarząd jest jednoosobowy. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do składania podpisów w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo członek Zarządu – Tadeusz Rudzik - Prezes.
       
  4. Dyrektor ds.ekonomiczno-finansowych Główny księgowy
    • Bożena Bąba

 

Zobacz również